วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าวดีสำหรับพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ข่าวดีสำหรับพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ร้านออมตางค์ มาร์ท เข้าร่วมโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งการคืนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย จะแบ่งอัตราการเก็บ VAT 7% ออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำนวน 1% ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายภาษีเองตามปกติ

ส่วนที่ 2 จำนวน 5% จะคืนเงินให้ผู้ถือบัตร ด้วยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนที่ 3 จำนวน 1% จะเก็บเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตร เพื่อเป็นเงินออมของผู้มีรายได้น้อย หรือหากไม่มีบัญชีการออมอาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายละเอียดกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช)ดูเพิ่มเติมที่ http://www.nsf.or.th

โดยเงินชดเชยที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับในส่วนของเงินคืนจำนวน 5% และเงินออมจำนวน 1% เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

---------
หมายเหตุ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
-ทั้งประเทศ มี 2,319 ร้าน
-จังหวัดมหาสารคาม มี 54 ร้าน
-อำเภอวาปีปทุม มี 2 ร้านแสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Whatsapp Button works on Mobile Device only